VESAJÄRVEN KOULUN HISTORIAA

Vesajärven koulu on aloittanut toimintansa 18.9.1893 Vähänmuotian tilalta vuokratuissa tiloissa. Kouluun ilmoittautui 38 oppilasta ja opettajaksi valittiin Oskar Sjönberg. Opettaja toimi virassaan vain vuoden ja seuraavan vuoden koulu oli ilman opettajaa. Muutenkaan koulun alkuajat eivät olleet ruusuilla tanssimista, sillä luokkahuoneet olivat kylmiä ja vetoisia.

Vuonna 1895 valittiin uudeksi opettajaksi maisteri Matti Paksula. Elokuun alusta 1897 koulu muutti kolmeksi vuodeksi Antilan tiloihin, mutta palasi Vähämuotialle taas vuonna 1900. Vähitellen olot koululla paranivat. Vuonna 1901 tytöt saivat käsityönopettajakseen Hilja Vähä-Muotian ja seuraavina vuosina kouluun saatiin hankittua uusia opetustarvikkeita, mm. ompelukone.

Kaikkein suurin edistysaskel oli tarkastaja Reinin vuonna 1905 koulun johtokunnalle tekemä esitys, jossa hän kehotti rakentamaan oman koulutalon Vesajärvelle. Koulurakennusta ryhdyttiin rakentamaan v. 1905 Kajastus-nimen saaneelle, Vihtori Vähä-Muotian kunnalle myymälle tontille. Opettajat vaihtuivat tiheään tahtiin ja välillä podettiin jopa oppilaspulaakin, mutta uusi koulurakennus vihittiin käyttöön 18.9.1908.

Vuonna 1914 opettajan virkaan valittu Werner Mäkelä opetti koululla aina kuolemaansa saakka, yhteensä 30 vuotta. Vuonna 1928 koululle palkattiin "hyvä hengetär" Hilja Lindeman, joka laittoi ruokaa, siivosi ja lämmitti luokat. Hänen jälkeensä tehtävään valittiin Elsa Jaakkola. 1936 koululla rakennettiin taas; keittola ja alakoulun opettajan asunto valmistuivat. Perustettiin myös Kuustenlatvan koulun kanssa yhteinen naisopettajan virka. Tuohon virkaan valittiin Sirkka Snellman-Elomaa.

Vesajärven koulun pitkäaikaisin opettaja on ollut Ulla Ylimannela. Työvuosia hänelle kertyi Vesajärvellä peräti 32. Ulla Ylimannela toimi myös koulun johtajaopettajana vuodesta 1973 aina 1996 saakka, jolloin jäi viettämään ansaittuja eläkepäiviä.

Koulua voidaankin pitää yhtenä Vesajärven rakkaimmista aarteista. Valitettavasti toiminta koulussa päättyi vuoden 2006 kevätjuhlaan. Siitä eteenpäin ovat Vesajärven lapset kulkeneet koulumatkaansa Kaipion kouluun takseilla ja palvelubussin kyydissä.